לוח בחינות תכנית 'יהלום' מחזור ב' - תשע"ח

מקצוע

קוד

מרצה

מועד א

יום

שעה

מועד ב

יום

שעה

ניהול משא ומתן

93-457-02

ד"ר מתי רחמים

01.02.18

א

18:00

11.03.18

א

18:00

יחסי עבודה

93-405-02

עו"ד אייל ברגר

11.02.18

א

18:00

15.03.18

ה

16:00

יהדות-תנ"ך

01-002-52

ד"ר צבי שמעון

18.02.18

א

18:00

18.03.18

א

18:00

דיני חוזים

93-459-02

עו"ד חנן אדד

25.2.18

א

18:00

22.03.18

ה

16:00

ניהול משאבי אנוש

93-217-02

ד"ר גד רביד

4.03.18

א

18:00

8.4.18

א

18:00

 
 
מועדי בחינות בקורס אנגלית (סמסטר א'+ב'):
 
שם הקורס קוד הקורס מועד א' יום שעה מועד ב' יום שעה
סמסטר א'
מתקדמים א' 41-914-30 28.1.18 א 12:00 8.2.18 ה 08:30
מתקדמים א' 41-914-31 28.1.18 א 12:00 8.2.18 ה 08:30
מתקדמים ב' 41-922-30 28.1.18 א 08:30 8.2.18 ה 08:30
מתקדמים ב' 41-922-31 28.1.18 א 08:30 8.2.18 ה 08:30
מתקדמים ב' 41-922-32 28.1.18 א 08:30 8.2.18 ה 08:30
סמסטר ב'
בסיסי 41-904-07 24.6.18 א 12:00 4.7.18 ד 08:30
בסיסי 41-904-08 24.6.18 א 12:00 4.7.18 ד 08:30
בסיסי 41-904-09 24.6.18 א 12:00 4.7.18 ד 08:30
מתקדמיםב' 41-922-70 24.6.18 א 08:30 4.7.18 ד 08:30
מתקדמיםב' 41-922-71 24.6.18 א 08:30 4.7.18 ד 08:30