לוח בחינות תכנית 'חץ' מחזור ד' - תשע"ח

מקצוע

קוד

מרצה

מועד א

יום

שעה

מועד ב

יום

שעה

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית ב'

93-227-01

ד"ר חן ריגר

28.01.18

א

18:00

25.02.18

א

18:00

מחשבה מדינית

 

93-053-01

ד"ר אייל ברנדייס

4.02.18

א

18:00

4.03.18

א

18:00

מבוא למנהל ציבורי

 

93-098-01

ד"ר אפרת קנולר

18.02.18

א

18:00

18.03.18

א

18:00

 
 
מועדי בחינות בקורס אנגלית (סמסטר א' +ב'):
 
שם הקורס קוד הקורס מועד א' יום שעה מועד ב' יום שעה
סמסטר א'
מתקדמים א' 41-914-30 28.1.18 א 12:00 8.2.18 ה 08:30
מתקדמים א' 41-914-31 28.1.18 א 12:00 8.2.18 ה 08:30
מתקדמים ב' 41-922-30 28.1.18 א 08:30 8.2.18 ה 08:30
מתקדמים ב' 41-922-31 28.1.18 א 08:30 8.2.18 ה 08:30
מתקדמים ב' 41-922-32 28.1.18 א 08:30 8.2.18 ה 08:30
סמסטר ב'
בסיסי 41-904-07 24.6.18 א 12:00 4.7.18 ד 08:30
בסיסי 41-904-08 24.6.18 א 12:00 4.7.18 ד 08:30
בסיסי 41-904-09 24.6.18 א 12:00 4.7.18 ד 08:30
מתקדמיםב' 41-922-70 24.6.18 א 08:30 4.7.18 ד 08:30
מתקדמיםב' 41-922-71 24.6.18 א 08:30 4.7.18 ד 08:30