כיתות לימוד -אנגלית לשנה"ל תשע"ז

חדרים עבור קורסי אנגלית - תשע"ז (סמ' א'+ב')

תכנית

יום

שעה

רמה

כיתה

סמסטר

מס' קורס

שם מרצה

תכנית חץ ג'/ יהלום א'

שלישי

16:00-20:00

מתקדמים ב'

בניין 604 כיתה 63

א

41-922-30

גב' נירה ארטי

תכנית חץ ג'/ יהלום א' שלישי 16:00-20:00 מתקדמים ב' בניין 507 כיתה 209 א 41-922-31 גב' אסתר אזנברג
תכנית חץ ג'/ יהלום א' שלישי 16:00-20:00 מתקדמים ב' בניין 507 כיתה 208 א 41-922-32 גב' גילית וייס

תכנית חץ ד'

שלישי

16:00-20:00

בסיסי

בניין 507 כיתה 006

א+ב

41-904-07

ד"ר אנה לובמן

תכנית יהלום ב'

שלישי

16:00-20:00

בסיסי

בניין 507 כיתה 004

א+ב

41-904-08

ד"ר מגי ארט

תכנית ינשופים א'

חמישי

22:00-18:00

מתקדמים א'

בניין 507 כיתה 004

א

41-914-30

 מר שמחה בלוך

תכנית ינשופים א'

חמישי

22:00-18:00

מתקדמים ב'

בניין 504 כיתה 007

ב

41-922-70

 מר שמחה בלוך

תכנית ינשופים א' חמישי 22:00-18:00 מתקדמים ב' בניין 507 כיתה 004 ב 41-922-71 גב' נטליה שוורץ

תכנית ינשופים ב'

חמישי

22:00-18:00

בסיסי

בניין 507 כיתה 006

א+ב

41-904-09

ד"ר גילית וויס