ראש מינהל
ראש מינהל המכללות והמכינות
ד"ר דב לויטן
הוראה לתואר: 
הוראה לתואר: 
דוא"ל : 
מחלקה: 
טלפון: