סילבוסים

שם הקורססמל מיון שנה תוכנית מחזור מרצה
אבחון ארגוני תשע"ז ינשופים אתי פז
אבחון ויעוץ ארגוני תשע"ח ינשופים ב אתי פז
אגדה תשע"ח ינשופים ג בועז שפיגל
אנגלית למתקדמים א' תשע"ז
אסטרטגיה עסקית תשע"ח ינשופים ב נתנאל דרורי
אתיקה עסקית תשע"ז נתנאל דרורי
דיני ויחסי עבודה תשע"ז יהלום אייל ברגר
דיני ויחסי עבודה תשע"ח ינשופים ג אייל ברגר
דיני חוזים תשע"ז יהלום חנן אדד
הכתובה תשע"ח ינשופים ג חגית עמרני
התנהגות ארגונית א' תשע"ח ינשופים ג דביר קווה
התנהגות ארגונית ב' תשע"ח ינשופים ג דביר קווה
חברה ישראלית תשע"ז חץ רחל שרעבי
חברה ישראלית תשע"ז חץ רחל שרעבי
חברה ישראלית תשע"ח חץ ה רחל שרעבי
יחסי עבודה תשע"ז יהלום חנן אדד
יחסי ציבור לחברות וארגונים תשע"ז מיכל סלצקי
יחסי ציבור לחברות וארגונים תשע"ח ינשופים ג מיכל סלצקי
יסודות הניהול תשע"ח ינשופים ב יאיר אורבך
יסודות השיווק תשע"ח ינשופים ב יאיר אורבך
כח אדם רפואי תשע"ח ינשופים ב אסף בקר
כלכלת ישראל תשע"ז יהלום אוסנת ישראלי
מאקרו תשע"ז ינשופים רננה לינדר
מבוא להערכת מסוכנות תשע"ז יהלום טל כרמי קציר
מבוא לכלכלה מיקרו תשע"ח ינשופים ג רננה לינדר