B.A רב תחומי במדעי החברה

מנהל המכללות של אוניברסיטת בר-אילן מקיים תכניות לימודים מיוחדות בקמפוס האוניברסיטה.

מדובר בתוכניות מרוכזות שמיועדות לאנשים עובדים.התוכניות מובילות לתואר ב.א. רב-תחומי במדעי החברה.


להלן התוכניות המתקיימות במדורי מנהל המכללות :

 

המדור לתוכניות לימודים מיוחדות:

תכנית חכ"ם – ב.א. רב תחומי במדעי החברה (התמקדות בלימודי חשבונאות, כלכלה ומנהל עסקים)

תוכנית חץ - ב.א. רב תחומי במדעי החברה (התמקדות במדעי המדינה וסוציולוגיה)

תוכנית יהלום - ב.א. רב תחומי במדעי החברה (התמקדות בלימודי כלכלה, לימודי מנהל עסקים ומשאבי אנוש)

תוכנית ינשופים - ב.א. רב תחומי במדעי החברה (התמקדות בניהול ולימודי משאבי אנוש )

 

המדור לזרועות הביטחון:

◾'מורשה' - ב.א. רב-תחומי במדעי החברה (התמקדות במדעי המדינה ולימודי בטחון).

◾'ניצבים' - ב.א. רב-תחומי במדעי החברה (התמקדות בקרימינולוגיה).

◾'משאבי אנוש'
 
בין שאר תנאי הקבלה לתוכניות הנ"ל יידרש כל סטודנט להשיג צייון 85 לפחות בפרק האנגלית של מבחן הכניסה הפסיכומטרית (אמי"ר).

 לפרטים נוספים